25/10/20  Tin của trường  158
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là CTGDPT 2018) trước mắt đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, ngày 23/10/2020, Trường Tiểu học Cắm Muộn 1 đã tổ chức tập huấn Hướng ...
 08/10/20  Tin của trường  177
Thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức năm học 2019 - 2020, nhằm nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học cũng như nắm bắt được tâm tư của cán bộ, viên chức, người lao động, trường tiểu học Cắm Muộn I đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020 - ...