Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Ngọc
giáo viên PTĐ Đinh Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 14/09/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ Xóm Mới – Châu Thôn – Quế Phong -NA
Điện thoại 0358660678
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách